Sự kiện âm nhạc

Ý TƯỞNG HÀNG NĂM

DUY NHẤT TỪ 05- 30.06.2020

ĐĂNG KÝ NGAY!

GIỚI THIỆU ĐẶC BIỆT
Michael Morton

Toàn bộ sự nghiệp của tôi từ đầu đã thổi tâm trí. Tôi đã không tưởng tượng trong đời mình sẽ trở thành một người chơi guitar trước hết bắt đầu là một ca sĩ.

Amazing Performers

LETS MEET OUR ARTISTS

Ethan Robinson, Isabella Thompson, Riley Kelly, Ruby Wilson

Karikatura BAND

Ethan Robinson, Isabella Thompson, Riley Kelly, Ruby Wilson

Karikatura BAND

LEAD SINGER

Ethan
ROBINSON

LEAD SINGER

Ethan
ROBINSON

LEAD SINGER

Ethan
ROBINSON

LEAD SINGER

Ethan
ROBINSON

KARIKATURA
Riley
Kelly
10 mins
KARIKATURA
Riley
Kelly
10 mins
KARIKATURA
Riley
Kelly
10 mins
KARIKATURA
Riley
Kelly
10 mins
KARIKATURA
Riley
Kelly
10 mins
KARIKATURA
Riley
Kelly
10 mins
LETS MEET OUR ARTISTS

Performance Line Up

LETS MEET OUR ARTISTS

Previous Gallery

" Tôi rất hài lòng về sản phẩm dịch vụ của bạn. Hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội làm việc với nhau hơn "

Trịnh Lan, Giám đốc kinh doanh

Bảo hiểm Prudential

" Tôi rất hài lòng về sản phẩm dịch vụ của bạn. Hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội làm việc với nhau hơn "

Như Lan, Giám đốc kinh doanh

Bảo hiểm Prudential

" Tôi rất hài lòng về sản phẩm dịch vụ của bạn. Hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội làm việc với nhau hơn "

Bảo Ngọc, Giám đốc kinh doanh

Bảo hiểm Prudential

Words From People’s

LETS MEET OUR ARTISTS

$200

STANDARD PASS
Day 1 & 2 Standard
Main keynote speeches
Access to all areas
Access to all areas

$319

STANDARD PASS
Day 1 & 2 Standard
Main keynote speeches
Access to all areas
Access to all areas

$319

STANDARD PASS
Day 1 & 2 Standard
Main keynote speeches
Access to all areas
Access to all areas

$200

STANDARD PASS
Day 1 & 2 Standard
Main keynote speeches
Access to all areas
Access to all areas

Buy a Ticket

LETS MEET OUR ARTISTS

Subscribe Our Newsletter

GET 20% OFF

ĐĂNG KÝ